SOLID là gì? có cần học không? áp dụng như nào để code tốt hơn?

1. SOLID là gì?

S.O.L.I.D là 5 chữ cái viết tắt của 5 nguyên tắc lập trình hướng đối tượng (object-oriented computer programming)
+ Single responsibility principle
+ Open–closed principle
+ Liskov substitution principle
+ Interface segregation principle
+ Dependency inversion principle

2. Tại sao cần học SOLID?

Việc học và hiểu về SOLID là cần thiết đối với các lập trình viên, đặc biệt là các bạn đã có một số năm kinh nghiệm nhất định vì:
+ Mục đích của SOLID là giúp code của bạn hay nói xa hơn là Software design dễ hiểu (understandable), linh hoạt (flexible), tái sử dụng (reusable) và dễ bảo trì (maintainable).
+ Giúp bạn tiến xa hơn trên con đường lập trình. Bản thân mình đã cảm thấy rất hào hứng khi biết và học hiểu về SOLID. Nó giống như một cánh cửa mới mở ra cho mình tiếp tục khám phá thêm những điều thú vị.

3. Đối tượng phù hợp.

Bài viết này sẽ phù hợp với những bạn đã có kinh nghiệm làm lập trình, nhất là những bạn đã nắm rõ về lập trình hướng đối tượng OOP.

4. Áp dụng SOLID như nào?

+ Hiểu cơ bản về lý thuyết, áp dụng code thử những ví dụ đơn giản.
+ Trong dự án bạn đang làm, sẽ có rất rất nhiều cơ hội để áp dụng 5 nguyên tắc này, vậy nên sau khi học lý thuyết xong hãy cố gắng nghĩ và áp dụng nó nhé.
+ Những nguyên tắc này không phải một sớm, một chiều mà bạn có thể hiểu sâu nó được. Trải qua thời gian, thực hành vào dự án và những bài học xương máu thì cùng một câu nói đó, lý thuyết đó nhưng bạn của 2 năm sau, 3 năm sau sẽ cảm nhận sâu sắc hơn và cũng vì vậy mà code của bạn sẽ đẹp hơn.

Series NavigationS — Single Responsibility Principle (S.R.P) >>

Leave a comment

Leave a Reply