Điều thú vị về Gmail (Googlemail)

Gmail là dịch vụ thư điện tử miễn phí của Google. Rất nhiều người Việt lựa chọn nó làm hòm thư chính cho liên lạc, trao đổi, công việc.

Gmail mang đến những tính năng nổi trội như: an toàn, dung lượng lớn, ít thư rác, soạn và gửi thư ở mọi nơi… Bên cạnh đó, một điều khá thú vị có thể bạn chưa biết đến.

Ví dụ bạn có địa chỉ email là: hanhtrinhtuoitre.com@gmail.com.

Hãy thử soạn một bức thư bất kỳ rồi gửi đến

hanh.trinhtuoitre.com@gmail.com

hanhtrinh.tuoitrecom@gmail.com

h.a.nh.trinh.tu.oi.tre.c.o.m@gmail.com 

hanhtrinhtuoitre.com@googlemail.com

hanhtrinhtuoitre.com+h3t@gmail.com

hanhtrinhtuoitre.com+xxxyyy@googlemail.com

Thật lạ kỳ, tất cả những thư bạn vừa gửi đều được chuyển đến hanhtrinhtuoitre.com@gmail. Điều đó có nghĩa là bạn đang sở hữu hàng trăm, hàng ngàn địa chỉ email (được biến thể) nhưng thực ra chúng chỉ là một. 

Leave a comment

Your email address will not be published.