Hướng dẫn tạo Apache Virtual Hosts trên Ubuntu 20.04

1. Virtual host là gì? Virtual host là một cấu hình của Apache cái mà cho phép bạn chạy nhiều website cùng một lúc trên một Server. Với Virtual host, bạn có thể thiết lập thư mục, thiết lập bảo mật (security) cho từng website, sử dụng SSL certificates riêng biết và… Hiểu đơn giản, […]