WanDrv_5.31 32bit/64bit – xp/7/8

Blog.HanhTrinhTuoiTre.Com trước đây đã giới thiệu một bài viết về bộ sản phẩm Driver này. Chương trình được chạy tự động, giúp bạn nhận diện toàn bộ Driver trong máy tính.

Bạn có thể tham khảo bài viết trước ở đây

Kể từ phiên bản 5.25 , Easy DriverPacks chính thức đổi thành WanDriver.

File – win_xp_32bit: WanDrv_5.31_iTianKong.com_WinXP_x86_Blog.HanhTrinhTuoiTre.Com.zip

——————————————
File – win_7_32bit: WanDrv_5.31_iTianKong.com_Win7_x86_Blog.HanhTrinhTuoiTre.Com.zip

——————————————
File – win_7_64bit: WanDrv_5.31_iTianKong.com_Win7_x64_Blog.HanhTrinhTuoiTre.Com.zip

——————————————
File – win_8_32bit: WanDrv_5.31_iTianKong.com_Win8_x86_Blog.HanhTrinhTuoiTre.Com.zip

——————————————
File – win_8_64bit: WanDrv_5.31_iTianKong.com_Win8_x64_Blog.HanhTrinhTuoiTre.Com.zip

 

Một vài cập nhật mới cho phiển bản này (google translate)

[20130408] trình điều khiển Trợ lý phổ quát V5.31 (phiên bản XP đặc biệt, 32-bit):

1, [đồ họa] Cập nhật nVIDIA GeForce8-GeForce600 loạt máy tính để bàn / điều khiển điện thoại di động phiên bản đồ họa 314,07
2 đồ họa mới NVIDIA GeForce6/GeForce7 dòng card đồ họa phiên bản trình điều khiển 307,83
3 chipset] Cập nhật Intel chipset Intel Chipset thiết bị phần mềm điều khiển 9.4.0.1016 PV phiên bản chính thức của Intel
4, [thiết bị] cập nhật các ASM1041/ASM1042 USB 3.0 điều khiển trình điều khiển phiên bản ASMedia 1.16.40.0
5, [các thiết bị khác] cập nhật JMicron JMicron JMB38x đọc lái xe WHQL phiên bản 1.0.75.0
6, [ổ đĩa] cập nhật Asmedia Series phiên bản ổ đĩa mảng 1.3.9.000

[20130408] trình điều khiển phổ Trợ v5.31 (Win7 Edition, 32-bit & 64-bit):

1 đồ họa mới NVIDIA GeForce6/GeForce7 dòng card đồ họa phiên bản trình điều khiển 307,83
2 đồ họa nVIDIA cập nhật GeForce8-GeForce600 loạt máy tính để bàn / điều khiển điện thoại di động phiên bản đồ họa 314,22
3, [đồ họa] Thêm Intel Intel Core i3/Core i5/Core i7 loạt CPU điều khiển hiển thị phiên bản 9.18.10.3055
4 đồ họa] Cập nhật Intel Intel Core i3/Core i5/Core i7 loạt CPU điều khiển hiển thị phiên bản 9.17.10.3062
5, [thẻ] cập nhật Realtek RTL81xxx Dòng điều khiển phiên bản mạng LAN Realtek 7,069
6 mạng LAN không dây] Cập nhật Broadcom Broadcom BCM series Wireless LAN Driver phiên bản 6.20.55.48
7 [mạng LAN không dây] Cập nhật Intel Intel WiFi Link 3945ABG-6300 series Wireless LAN Driver 15.4.0.11 chính thức
8 mạng LAN không dây] Cập nhật Ralink Ralink RT2870 loạt Wireless USB Adapter điều khiển phiên bản 5.0.7
9, [chipset cập nhật Intel chipset Intel Chipset thiết bị phần mềm điều khiển 9.4.0.1016 PV phiên bản chính thức của Intel
10 [ổ đĩa] Cập nhật Intel Intel Rapid Công nghệ lưu trữ trình điều khiển phiên bản 12.0.0.1082
11, các ổ đĩa] cập nhật Asmedia loạt đĩa driver mảng 1.3.9.000
12, [thiết bị] Cập nhật Intel USB 3.0 điều khiển phiên bản 1.0.8.251
13, [các thiết bị khác] mới Intel USB 3.0 điều khiển 2.0.0.100
14 thiết bị khác để cập nhật các ASM1041/ASM1042 USB 3.0 phiên bản lái xe điều khiển ASMedia 1.16.40.0
15 thiết bị khác] cập nhật JMicron JMicron JMB38x đọc lái xe WHQL phiên bản 1.0.75.0

[20130408] trình điều khiển phổ Trợ lý V5.31 (các Win8 Zhuanban, 32-bit & 64-bit):

1 Cập nhật đồ họa nVIDIA máy tính để bàn / di động đồ họa trình điều khiển phiên bản 314,22
2 [đồ họa] Cập nhật Intel Intel Core i3/Core i5/Core i7 loạt CPU điều khiển hiển thị phiên bản 9.17.10.3062
3, [đồ họa] Thêm Intel Intel Core i3/Core i5/Core i7 loạt CPU điều khiển hiển thị phiên bản 9.18.10.3055
4, [thẻ] cập nhật Realtek RTL81xxx Dòng điều khiển phiên bản mạng LAN Realtek 8,012
5 [mạng LAN không dây] Cập nhật Atheros AR5xxx/AR9xxx Dòng mạng LAN không dây điều khiển phiên bản 10.0.0.227
6 [mạng LAN không dây] Cập nhật Intel Intel WiFi Link 3945ABG-6300 series Wireless LAN driver 15.6 chính thức
7, card mạng không dây] Thêm Ralink Ralink RT2870 loạt Wireless USB Adapter điều khiển phiên bản 5.0.7
8, [chipset] Thêm thiết bị phần mềm điều khiển phiên bản 9.4.0.1016 Intel chipset Intel Chipset PV chính thức
9, các ổ đĩa] mới Intel Công nghệ lưu trữ nhanh chóng điều khiển phiên bản 12.0.0.1082
10 [ổ đĩa] cập nhật Asmedia Series phiên bản ổ đĩa mảng 1.3.9.000
11 thiết bị khác để cập nhật các ASM1041/ASM1042 USB 3.0 phiên bản lái xe điều khiển ASMedia 1.16.40.0
12, [các thiết bị khác] Cập nhật JMicron JMicron JMB38x, Card Reader driver 1.0.75.0 WHQL

This entry was posted in Drivers, Software - Phần Mềm. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

:1: :2: :12: :46: :59: :51: :38: :31: :22: :15: :8: more »