[Video] Steve Jobs – Cuộc đời của nhà sáng lập Apple

Bạn nào muốn download (hoặc nghe) dưới định dạng âm thanh .MP3 thì sử dụng link tại đây: https://drive.google.com/file/d/hanhtrinhtuoitre.com@stevejobs/view

 

 

This entry was posted in Cuộc Sống, Kỹ năng mềm, Nhạc - Phim. Bookmark the permalink.

2 Responses to [Video] Steve Jobs – Cuộc đời của nhà sáng lập Apple

  1. tien says:

    Cái này ko có scrip hả ad ? :38:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

:1: :2: :12: :46: :59: :51: :38: :31: :22: :15: :8: more »