[Video] Ông Nguyễn Bá Thanh nói chuyện với 4500 cán bộ các cấp TP Đà Nẵng – FULL

Mấy khi mới nghe được lời phát biểu cho ra hồn thế này, ở cái xã hội mà nói dối, nói luyên thuyên, nói lý thuyết suông, nói láo, nói sai sự thật nhiều khi được chấp nhận và bình thường hóa.

Ông Nguyễn Bá Thanh đã từ trần lúc 13 giờ ngày 13.2.2015. Xin vĩnh biệt một con người đáng coi trọng, có tâm và tài với đất nước.

This entry was posted in Hỗn tạp. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

:1: :2: :12: :46: :59: :51: :38: :31: :22: :15: :8: more »