Unikey42rc2-1101- win 64/32bit

Đây là bản Unikey chuẩn, được download tại địa chỉ: http://unikey.org/bdownload.php

Hỗ trợ nhiều bảng mã tiếng Việt: Unicode dựng sẵn, Unicode tổ hợp, TCVN3 (ABC), VNI Windows, BK HCM1, BK HCM2, Vietware-X, Vietware-F, VPS, VISCII… Hỗ trợ một số phương pháp mã hoá Unicode: X UTF-8, UTF-8 Literal, NCR Decimal, NCR Hexadecimal, NCR Hex, Unicode C String Hỗ trợ chuẩn tiếng Việt của hãng Microsoft (Vietnamese locale CP 1258). Hỗ trợ 5 phương pháp gõ thông dụng nhất: TELEX, VNI, VIQR, kiểu Microsoft và kiểu tự định nghĩa Chuyển đổi giữa 15 bảng mã tiếng Việt từ clip-board (bộ nhớ máy tính), file văn bản .TXT hoặc .RTF Chạy trên tất cả các phiên bản Windows: Windows 9x/ME, Windows NT/2000/XP và Windows Vista, Windows 7 hay Windows 8. UniKey chỉ có kích thước nhỏ (chưa tới 400KB), và không yêu cầu thêm bất cứ thư viện nào khác.

Link Download:
Unikey 32bit
Unikey 64bit

This entry was posted in Office - Văn Phòng, Software - Phần Mềm. Bookmark the permalink.

One Response to Unikey42rc2-1101- win 64/32bit

  1. Cập nhật link download mới từ http://unikey.org/bdownload.php

    Lưu ý. Hãy download tại http://unikey.org/bdownload.php để có được bản Unikey tốt và an toàn nhất

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

:1: :2: :12: :46: :59: :51: :38: :31: :22: :15: :8: more »