Ultraiso 9.5.2 Full Keygen Crack_Đọc ghi file .ISO

UltraISO là chương trình chỉnh sửa, tạo mới nội dung file ISO rất mạnh mà không làm hỏng cấu trúc, làm mất khả năng boot của file ISO nếu có.

UltraISO cho phép bạn tạo file ảnh của đĩa CD\DVD, tạo file ảnh từ dữ liệu trên đĩa cứng, trích xuất một phần hay toàn bộ nội dung của file ảnh, thay thế thêm bớt file, thư mục vào file ảnh.

UltraISO còn cho phép bạn tạo ổ CD\DVD ảo để cài đặt và chạy phần mềm games từ ổ CD\DVD ảo mà một số phần mềm bắt buộc phải chạy trên ổ CD\DVD ảo nếu bạn không ghi ra đĩa, chuyển đổi các định dạng các file ảnh, trích xuất và chơi các file âm thanh từ đĩa CD\DVD audio…

Download: https://drive.google.com/file/

Tham khảo và xem thêm tại trang chủ: http://www.ezbsystems.com/ultraiso/

 

Hướng dẫn: Download và cài đặt bình thường, cài xong nó sẽ yêu cầu nhập key. Bạn lựa chọn một trong các key sau để nhập

Registration name: Home
Registration code: 4BA9-0D54-214A-C938

Registration name: Heinzdieter Beckmann Jr
Registration code: 641D-D430-88E6-A656

Registration name: Steve Olson
Registration code: 2BEC-ED28-82BB-95D7

Registration name: Christopher Wydler
Registration code: 424F-ED23-7C0A-D75B

This entry was posted in Công Cụ - Tiện Ích, Multimedia - Đa Phương Tiện, Software - Phần Mềm. Bookmark the permalink.

5 Responses to Ultraiso 9.5.2 Full Keygen Crack_Đọc ghi file .ISO

  1. Pingback: Tạo usb để cài đặt windows (.ISO) với Ultraiso | Blog.HanhTrinhTuoiTre.Com

  2. Pingback: Tạo nhiều ổ đĩa CD ảo trên máy tính với UltraISO | HanhTrinhTuoiTre.Com

  3. Pingback: Tạo usb để cài đặt windows (.ISO) với Ultraiso | HanhTrinhTuoiTre.Com

  4. liam says:

    có ai làm thành công chưa nhỉ??

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

:1: :2: :12: :46: :59: :51: :38: :31: :22: :15: :8: more »