Tính giai thừa của một số nguyên dương cho trước

1, Giai thừa là gì?

Trong toán học, giai thừa là một toán tử một ngôi trên tập hợp các số tự nhiên. Cho n là một số tự nhiên dương, “n giai thừa”, ký hiệu n! là tích của n số tự nhiên dương đầu tiên:

n! = 1x2x3x…x n
VD: 4! = 1.2.3.4 = 24
8! = 1.2.3…..7.8 = 40 320

2. Bài toán

Cho một số nguyên dương bất kỳ từ 1 đến 20. Viết một hàm để tính ra giai thừa của số vừa cho

Input:4
Output:24

Input:8
Output:40320

<?php 

function FirstFactorial($num) {  
     // code here
}

3. Mục đích của bài toán

Bài toán khá quen thuộc với dân lập trình, mục đích của bài toán là giúp chúng ta có thể ôn lại kiến thức về đệ quy. Có thể trong các bài toán thông thường (khi làm dự án) thì chúng ta ít gặp, nhưng theo mình đệ quy khá hay và cũng cần thiết. 

This entry was posted in Học Lập Trình, Đố vui cùng lập trình. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

:1: :2: :12: :46: :59: :51: :38: :31: :22: :15: :8: more »