Tìm phần tử trùng lặp đầu tiên trong mảng

 Mô tả bài toán

Cho một mảng số nguyên, tìm phần tử đầu tiên bị trùng lặp (duplicate). Nếu không tìm thấy phần tử nào bị trùng lặp thì trả về -1.
Ví dụ: 
[2, 1, 3, 5, 3, 2]
firstDuplicate(a) = 3.
———
[2, 4, 3, 5, 1]
firstDuplicate(a) = -1.

Bài toán này có nhiều điểm tương đồng với một bài mà Hanhtrinhtuoitre đã từng đăng trước: http://hanhtrinhtuoitre.com/lap-trinh-kiem-tra-trong-day-so-ma-co-tong-2-so-bang-mot-so-cho-truoc/

This entry was posted in Đố vui cùng lập trình. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

:1: :2: :12: :46: :59: :51: :38: :31: :22: :15: :8: more »