Thu gọn bài viết trong WordPress

Bạn có một bài viết khá dài cần trình bầy, nếu để bình thường thì người đọc sẽ cảm thấy rồi mắt. Để giải quyết việc này, có thể lựa chọn phân trang cho bài viết, đưa 1 post thành nhiều trang hoặc dùng một thủ thuật nhỏ là thu gọn/ẩn/hiện nội dung từng phần trong bài viết.

Spoiler: show

Nội dung mà bạn cẩn thu gọn, ẩn, hiện
hanhtrinhtuoitre.com||chia sẻ là niềm vui

 

Sự dụng đoạn Code sau để tạo button ẩn hiện nội dung cho bài viết:

https://docs.google.com/file/d/0B2-9FhJ4iLS8OHNURW5XdTg4SDA/edit

This entry was posted in Thủ Thuật. Bookmark the permalink.

One Response to Thu gọn bài viết trong WordPress

  1. Hoang Nhat Thien says:

    Cho em hỏi cách sử dụng code với ạ, nội dung cần nhập như thế nào ạ. Em dùng mãi mà không được ấy :((

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

:1: :2: :12: :46: :59: :51: :38: :31: :22: :15: :8: more »