Thành công là gì? – Lưu Diệc Đình

Đình Nhi đã chăm chú suy nghĩ một lúc lâu rồi mới nói rằng: “Thành công không thể định nghĩa bằng những danh lợi mà một người nào đó đạt được. Thành công đối với tôi nghĩa là làm được một điều gì đó cho nhân loại, nếu không thì cũng là làm được một điều gì đó cho đất nước mình. Còn nếu như vậy cũng không được nữa thì thành công đối với tôi nghĩa là làm được một điều gì đó cho chính gia đình của mình”

Trích trong cuốn “Em phải đến Harvard học kinh tế” – Chi tiết về cách bồi dưỡng và phương pháp học tập

This entry was posted in Cuộc Sống, Kỹ năng mềm. Bookmark the permalink.

2 Responses to Thành công là gì? – Lưu Diệc Đình

  1. NA says:

    Em rất thích chị

  2. HL says:

    Em cũng có cùng suy nghĩ với chị đấy à :)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

:1: :2: :12: :46: :59: :51: :38: :31: :22: :15: :8: more »