Tạo menu boot, dual boot với EasyBCD 2.2

EasyBCD cho phép bạn tạo Boot Manager và Dual Boot rất dễ dàng. Đặc biệt là có thể thiết lập và cấu hình để khởi động song song, thêm một mục mới, sao lưu và sửa chữa BCD, cài đặt bộ nạp khởi động Windows XP/Vista/7 lên MBR một cách dễ dàng với EasyBCD.

– Khởi động từ USB, Network, ảnh đĩa ISO, ổ cứng ảo (VHD), WinPE
– Sửa chữa bộ nạp khởi động của Windows, thay đổi ổ đĩa khởi động, tạo USB khởi động
– Đổi tên các thành phần, thiết lập khởi động mặc định, thay đổi thời gian chờ BCD, ẩn trình đơn khởi động…
– Tự tạo một trình tự khởi động, ẩn ổ đĩa khi khởi động, sao lưu, phục hồi các thiết lập, và nhiều tính năng khác.

 

Download – (Pass: hanhtrinhtuoitre.com)

https://docs.google.com/
This entry was posted in Công Cụ - Tiện Ích, Software - Phần Mềm. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

:1: :2: :12: :46: :59: :51: :38: :31: :22: :15: :8: more »