Tạo khởi động từ USB (Hiren’s BootCD From USB Flash Drive (USB Pen Drive))

Ngày nay, chiếc USB đã trở nên thông dụng và quen thuộc đối với người sử dụng máy tính. Nó không chỉ là thiết bị lưu trữ, mà còn được xem là thiết bị cứu hộ máy tính. Bằng việc sử dụng thủ thuật dưới đây, bạn sẽ thiết lập cho USB của mình chế độ Boot, thay thế những chiếc đĩa CD boot (dễ hỏng, không thể cập nhật chỉnh sửa và không phải lúc nào cũng có đĩa CD boot theo người).

P1. Chuẩn bị một USB 1GB hoặc hơn

P2. Download và chạy chương trình sau: USB Disk Storage Format. (chương trình giúp bạn format usb)

https://www.kleii.com/f/5150e5d906bbad4a77000001

P3. Download và chạy tiếp chương trình: Grubinst_gui (nhớ là chạy bằng quyền administrator)

https://www.kleii.com/f/5150e6b24b457d087a000002

P4. Tìm một bản Hiren’s BootCD, copy hết các file vào USB của bạn. Bạn có thể tham khảo một bản Hiren’s BootCD mà Blog H3T đã giới thiệu ở bài trước: http://blog.hanhtrinhtuoitre.com/hirens-bootcd-13-2_rebuild-by-vt2009/

P5.  Tiếp tục copy “grldr” và “menu.lst” trong tập tin nén “grub4dos.zip” mà bạn vừa download ở trên.

P6. Thử trải nghiệm thành quả mà bạn vừa làm được (nhớ thiết lập cho Bios có chế độ boot USB là ưu tiên nhé)

Blog.HanhTrinhTuoiTre.Com đã và thường xuyên sử dụng thủ thuật này, nó thật tiệt ích và mang lại hiệu quả cao.

This entry was posted in Thủ Thuật. Bookmark the permalink.

3 Responses to Tạo khởi động từ USB (Hiren’s BootCD From USB Flash Drive (USB Pen Drive))

  1. very good and cool,thank you for your sharing.

  2. ham says:

    use is hiren boot

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

:1: :2: :12: :46: :59: :51: :38: :31: :22: :15: :8: more »