Tăng tốc copy với TeraCopy 2.2 Pro Full Key

TeraCopy là một công cụ được thiết kế để copy và di chuyển file với một tốc độ cao nhất mà thiết bị bạn có thể chịu đựng được, không chỉ thế nó còn có nhiều tính năng khác:

 

Copy file nhanh hơn tính năng copy của windows vì không cần “khảo sát” file trước khi copy.

Tạm dừng và tiếp tục: giúp bạn tạm dừng việc copy file đang copy dang dở vì một lí do nào đó.

Bỏ qua file bị lỗi những file không cho đọc hoặc đọc không được thì TeraCopy sẽ bỏ qua và tiếp tục copy những file khác.

File list: TeraCopy sẽ tạo một list trong quá trình copy để bạn có thể quan sát và điểu khiển việc copy dể hơn.

Menu chuột phải: một chức năng rất thuận tiện cho bạn.

Hỗ trợ Unicode 100%: copy những file có dấu tiếng việc hoàn toàn được.

Key: Bạn copy đoạn key dưới –> mở chương trình (có thể cần mở bằng admin) -> Nhấn vào “More” -> “Get pro version” -> Okey

LVUWAASAAAw+rC28xqUEja7DowVzMbZBUkVij+pW5lCOmynWrNYyPxcy87BuKqIuD91Cy+K2iYy1579gnRrS/mTFkqoStcSeqEOzvdYWD91v2Iwc82HkjX8T7Vl1Wv5ghomCnlytx/iNF7lavbtd68jdKCGuRgjdHESsqoSE2Vry9E/hZent6ZKZx3TdFKlqvOkydZsyyF0kb2TDmGJSs5KPDYjRcUHqE9fLvSvj6SnwMNhm1qVTdJuWx9/tM4OES9Esp32yr9VMYvUdgXFBVFFtF5XU2O3C2Fu/qAqm9K2U9vfXZhd4Nbeb5u442lZs8SMYEkTLa1wqpkhz9jvDxGfsnQrfdYtz50V72uiez0/M1HGqZeRE+7PIt0iBod/UpBUAzK7HO6Ig8TGG6xIG33cRM/WXlSLB

Download: https://www.kleii.com/f/5148a21f4b457d7315000208

Hoặc : https://docs.google.com/file

This entry was posted in Công Cụ - Tiện Ích, Software - Phần Mềm. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

:1: :2: :12: :46: :59: :51: :38: :31: :22: :15: :8: more »