Sửa lỗi “Installation directory must be on a local hard drive”

:18:  Để sửa lỗi “Installation directory must be on a local hard drive” làm như sau.

B1. Chạy CMD dưới quyền quản trị (administrator) :60:

B2. Gõ dòng lệnh sau: MSIexec/i “Địa chỉ đến file cài đặt”  :24: 

Ví dụ: MSIexec/i “c:\a.msi” (File cài đặt được đổi tên thành a.msi và copy vào ổ C để việc gõ dòng lệnh đơn giản hơn. Nếu bạn để file cài đặt ở đâu thì gõ địa chỉ đến đó là được.)

B3. Quá trình cài đặt sẽ không hiển thị lỗi nữa. :8:

This entry was posted in Thủ Thuật. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

:1: :2: :12: :46: :59: :51: :38: :31: :22: :15: :8: more »