SQLDumpSplitter – tool hỗ trợ chia nhỏ file .sql

Tool SQLDumpSplitter dùng để chia nhỏ file *.sql với dung lượng lớn.

Bạn có một file dạng .SQL với dung lượng lớn (cỡ vài trăm MB chẳng hạn). Thật khó để có thể import nó thông qua phpmyadmin. SQLDumpSplitter sẽ giúp bạn chia nhỏ file SQL để có thể import một cách dễ dàng hơn.

B1: Download phần mềm về và chạy nó. DOWNLOAD

B2: Chọn file SQL cần cắt (chia) nhỏ, kích thước, đường dẫn của các file sau khi chia nhỏ.

B3: Bây giờ bạn vào PHPmyadmin, chọn tab Import
Browse file: data_DataStructure.sql, sau đó bạn lần lượt Import cái file còn lại theo thứ tự: data_1.sql ,data_2.sql……

Nice Day!  :39:

This entry was posted in Thủ thuật - tài liệu. Bookmark the permalink.

One Response to SQLDumpSplitter – tool hỗ trợ chia nhỏ file .sql

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

:1: :2: :12: :46: :59: :51: :38: :31: :22: :15: :8: more »