QTTabBar – Phần mềm hiển thị Tab cho Windows Explorer

Như các bạn nhìn trên hình minh họa ở phía trên, có thể hiểu được chức năng của phần mềm này. Phần mềm giúp chúng ta nhóm các cửa sổ của Windows Explorer thành 1 của sổ với nhiều Tab. Chỉ đơn giản là vậy nhưng mình thấy hiệu quả công việc mang lại cực kỳ lớn.

Trước đây ở HanhTrinhTuoiTre có giới thiệu phần mềm Clover tại đây, cũng là một phần mềm miễn phí, nhưng trong quá trình sử dụng thấy Clover không hỗ trợ hoàn hảo cho Windows 8 vậy là mình đi kiếm tìm một phần mềm thay thế và kết quả là QTTabBar.

QTTabBar hỗ trợ khá nhiều thuộc tính tùy chỉnh.

Trong đó một vài tùy chỉnh hữu ích sau khi cài.

– Tại General -> Sound -> Bỏ tích chọn để khỏi phát âm thanh
– Tại Tab -> Show close button on tab -> Tích chọn để hiển thị nút đóng cho mỗi tap.
– Tại Windows -> Do not capture window as new tab when opened from outside -> Bỏ chọn để khi mở một của sổ mới thì tất cả dồn hết về 1 cửa sổ với nhiều Tab khác nhau.

Download (pass: hanhtrinhtuoitre.com) – 014 

This entry was posted in Công Cụ - Tiện Ích. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

:1: :2: :12: :46: :59: :51: :38: :31: :22: :15: :8: more »