PowerCHM 2012 Full Crack- phần mềm tạo file .CHM

PowerCHM bạn có thể tạo ra các file CHM chuyên nghiệp từ tập tin Html, tập tin văn bản và tài liệu Microsoft Word.

powerchm

Đặc điểm:

  • Tự động tạo các file CHM của bạn từ các tập tin Html, các tập tin văn bản và tài liệu Microsoft Word.
  • Với PowerCHM bạn có thể tạo ra các file CHM của bạn tự động từ tập tin Html (bao gồm cả htm, html và MHT), tập tin văn bản (txt) và tài liệu Microsoft Word (.doc / .docx).
  • PowerCHM bạn có thể trực tiếp mở và lưu dự án Microsoft HTML Help Workshop (tập tin. HHP). Điều này sẽ cho phép PowerCHM có thể làm việc cùng với các công cụ tác khác giúp đỡ.
  • Có thể chỉnh sửa một htm. Hoặc file html trực tiếp. Chẳng hạn như làm nổi bật một số văn bản quan trọng, màu sắc văn bản thay đổi, thay đổi URL của một liên kết, vv
  • Tự động tạo ra chủ đề và tiêu đề mục chỉ số bằng cách phân tích cú pháp từ tên tập tin, hoặc văn bản của một dòng specificed.

Nguyên tắc: Tạo file help của chương trình là gộp các file dưới dạng +.html, +.htm, +.mht và đây chính là các dạng file mà bạn có thể dàng khởi tạo từ Word , FrontPage hay Dreamweaver.

PowerCHM là phần mềm phải trả phí, có dung lượng 3 MB, hỗ trợ sử dụng cho hệ điều hành Windows.

Download – (Pass: hanhtrinhtuoitre.com)

File download:
Phần mềm: soft@chm@hanhtrinhtuoitre
Crack: Cr@hanhtrinhtuoitre.com@PowerCHM
Lưu ý: 
- Mở Link dowwnload IE hoặc FF để IDM bắt link tốt hơn
- Vì file được đặt pass nên để download, có thể cần nhấn vào link rồi chọn "Tệp" (File)-> "tải xuống" (Download).
- Trường hợp không download được hãy đọc hướng dẫn tại đây

Xem thêm video hướng dẫn sử dụng:

This entry was posted in Công Cụ - Tiện Ích, Office - Văn Phòng, Software - Phần Mềm. Bookmark the permalink.

One Response to PowerCHM 2012 Full Crack- phần mềm tạo file .CHM

  1. Loan says:

    mình đã cài lên và import directory, sau khi đã CHM Compile thì màn hình vẫn mãi ở building, please waiting, không compile được, thế là bị sao nhỉ mọi người

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

:1: :2: :12: :46: :59: :51: :38: :31: :22: :15: :8: more »