Phân quyền thành viên trong WordPress

WordPress hỗ trợ sẵn cho việc tạo thêm các User với các nhóm khác nhau như Subscriber, Administrator, Editor, Author, Contributor, mỗi nhóm có một chức năng và quyền hạn riêng:

  • Subscriber: Chỉ có thể đọc các bài viết, còn được xem như là một thành viên đăng ký thông thường.
  • Contributor: Tức là nhóm cộng tác viên, có thể viết và gửi bài nhưng các bài đó sẽ không được đăng lên, phải đợi sự kiểm duyệt của nhóm chức vụ cao hơn.
  • Author: Nhóm này có thể viết và đăng bài viết lên để hiển thị trên blog, có thể chỉnh sửa và quản lý bài viết của chính mình.
  • Editor: Không tính Administrator thì đây là nhóm thành viên cao nhất, có thể viết bài, đăng bài, quản lý bài của mình và tất cả các bài của người khác.

Nếu bạn muốn tùy chỉnh các nhóm thành viên theo ý riêng của mình, tạo thêm các nhóm khác, lúc đó thì cần phải sử dụng plugin hỗ trợ (một trong những plugin giúp bạn làm việc trên có tên là User Role Editor).

This entry was posted in Thủ Thuật. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

:1: :2: :12: :46: :59: :51: :38: :31: :22: :15: :8: more »