[Phần 1] 1000 câu tiếng Anh thông dụng theo chủ đề

Đây là bộ video gồm 17 phần, mỗi phần là một chủ đề quen thuộc như: Chào hỏi, ăn uống, thời gian, chỗ ăn ở, tiền bạc…

Bộ video 1000 câu tiếng Anh thông dụng sẽ giúp bạn tiếp thu kiến thức một cách nhẹ nhàng với vốn từ, phát âm chuẩn. Quá trình nghe bộ video này sẽ khiến bạn tiến bộ dần dần.

Việc làm

Chào hỏi

Chỗ ăn ở

Con số và tiền bạc

Địa điểm

Điện thoại và internet

Giải trí

Kết bạn

This entry was posted in 1000 câu tiếng Anh thông dụng. Bookmark the permalink.

3 Responses to [Phần 1] 1000 câu tiếng Anh thông dụng theo chủ đề

  1. Linh says:

    thanks for your sharing!

  2. Nguyễn trường Tùng says:

    Thanks for your sharing

  3. Tri says:

    rất hữu ích!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

:1: :2: :12: :46: :59: :51: :38: :31: :22: :15: :8: more »