Mobipocket Reader Desktop 6.2

Mobipocket Reader là một phần mềm miễn phí cho phép đoc file có đuôi PRC, PDB… ). Bạn nhận được các tập tin có định dạng PRC, PDB… Bạn được biết đó là định dạng dành cho PocketPC nhưng bạn lại không có PocketPC trong tay để mở các tập tin đó ra? Không cần phải lo lắng nữa nếu máy tính đã cài Mobipocket Reader thì chỉ còn là “chuyện nhỏ”.

Mobipocket Reader cho phép xem, phóng to – thu nhỏ, chỉnh sửa, chú thích, đánh dấu văn bản, kết nối và tìm kiếm các văn bản trực tuyến, kết nối vào các thư viện trực tuyến dành cho PDA hay nhận tin RSS. Hơn thế nữa, chương trình cũng đọc được các định dạng văn bản thông dụng cho máy tính như DOC, PPT, PDF, TXT, HTM, XLS Mobipocket Reader cho phép xem, phóng to, thu nhỏ, chỉnh sửa, chú thích, đánh dấu văn bản, kết nối và tìm kiếm các văn bản trực tuyến, kết nối vào các thư viện trực tuyến dành cho PDA hay nhận tin RSS.

Download Mobipocket Reader Desktop 6.2 (.prc) tại đây
Xem thêm thông tin hoặc download tại trang chủ

This entry was posted in Office - Văn Phòng, Software - Phần Mềm. Bookmark the permalink.

2 Responses to Mobipocket Reader Desktop 6.2

  1. Pingback: [Ebook] Khuyến học – Fukuzawa Yukichi | Blog.HanhTrinhTuoiTre.Com

  2. Pingback: [Ebook] Con đường phía trước – Bill Gates | HanhTrinhTuoiTre.Com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

:1: :2: :12: :46: :59: :51: :38: :31: :22: :15: :8: more »