MB/s và Mb/s hoặc Mbps và MBps là gì ? Hiểu thế nào về tốc độ truyền mạng?

Câu chuyện nhỏ:
A. Nhà mày mắc mạng bao nhiêu thế?
B. Nhà tao mắc mạng 40 mê.
A. Mày đao bằng IDM cao nhất được bao nhiêu?
B. Cao nhất đỉnh điểm được 5 mê trên giây.
A. Thế sao mày bảo mạng nhà mày 40 mê?
B. …. Tao cũng không biết, thấy nhà mạng bảo thế mà.

Để trả lời được câu hỏi trên thì HanhTrinhTuoiTre xin được chia sẻ một vài kiến thức như sau.

1 MB Là 1 Megabyte  = 1024 Kilobyte (1024 KB) = 1024*1024 Byte

1 Mb Là 1 Megabit = 1024 Kilobit (1024 KB) = 1024*1024 Bit

Mà 1 Byte = 8 Bit

==> 1MB= 8Mb

Tốc độ đường truyền của nhà mạng đo bằng Mb
Tốc độ download từ phần mềm IDM đo bằng MB
Trở lại với câu chuyện trên: Tức là B đang nói đến tốc độ Megabit (40 Mb) và khi download IDM cao nhất là 5MB (Megabyte)

MB/s = Mbps ; MB/s = MBps (Megabit per second; Megabyte per second) là đơn vị đo tốc độ truyền dẫn dữ liệu tính theo giây.

This entry was posted in Thủ Thuật. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

:1: :2: :12: :46: :59: :51: :38: :31: :22: :15: :8: more »