Luyện gõ bàn phím với TypingMaster-Pro 7 full key

TypingMaster Pro là phần mềm giúp bạn luyện gõ bàn phím máy tính bằng 10 ngón đúng chuẩn nhất. Sẽ có những bài tập từ cơ bản đến phức tạp, hiển thị hình ảnh trực quan các phím và ngón tay sử dụng để bạn dễ dàng hơn hình dung và tiếp thu bài học. Sau mỗi bài tập chương trình sẽ thống kê những gì bạn đã làm được.

Bạn sử dụng key sau để đăng ký bản quyền cho phần mềm (nhớ ngắt kết nối mạng khi nhập!).

License ID : IcyCool

Product Key : E5XQWKF-XYE3-YRCK-3PPC24K

Mỗi lần bạn kết nối mạng, chương trình lại phát hiện ra “key lậu” và yêu cầu nhập lại. Để khắc phục vấn đề này. Bạn thêm dòng bên dưới vào file hosts.

127.0.0.1 www.typingmaster.com

PS: File hosts nằm tại “C:\Windows\System32\Drivers\etc”. Để chỉnh sửa file này, bạn cần mở chương trình “notepad” bằng quyền admin, tìm đến file host rồi sửa là okey.

 

Download – (Pass: hanhtrinhtuoitre.com)

File download: https://docs.google.com/typing

Lưu ý: 
- Mở Link dowwnload IE hoặc FF để IDM bắt link tốt hơn
- Vì file được đặt pass nên để download, có thể cần nhấn vào link rồi chọn "Tệp" (File)-> "tải xuống" (Download).
- Trường hợp không download được hãy đọc hướng dẫn tại đây

Download dự phòng: https://www.kleii.com/f/51488bbb0a90201456000001

This entry was posted in Software - Phần Mềm, Study - Học Tập. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

:1: :2: :12: :46: :59: :51: :38: :31: :22: :15: :8: more »