Lỗi cài SQL Server 2008: previous releases of microsoft visual studio 2008 failed

Previous releases of microsoft visual studio 2008 failed => Lỗi này bạn có thể tham khảo:
http://support.microsoft.com/kb/956139
Lỗi này có 2 nguyên nhân chính:
– Trước đó bạn đã cài 1 bản SQL server 2008 khác
– Trước đó bạn đã cài visual studio nhưng ko phải bản Visual Studio 2008 SP1 (Nếu trường hợp này thì bạn down service pack 1 of visual studio 2008 cài vào nhé), hoặc uninstall visual studio đi rồi cài xong SQL server hẵng cài visual studio.

This entry was posted in Thủ Thuật. Bookmark the permalink.

One Response to Lỗi cài SQL Server 2008: previous releases of microsoft visual studio 2008 failed

  1. Có ai test chưa? Mình giờ cũng đang bị lỗi này. Nếu giờ mà gõ Visual 2008 thì mệt lắm. Có cách nào tối ưu hơn không

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

:1: :2: :12: :46: :59: :51: :38: :31: :22: :15: :8: more »