Letter of thanks to a teacher – Lá thư cảm ơn giáo viên

Dear Miss Jane,
As you are aware, I did very well in my last examination. I now wish to thank you for all the good work that you had done for me and for all the others in the class.

You must believe me when I say that we found your lessons very interesting, and your kind words were an added inspiration to us to study hard.

I am sure it was only because of your good work that I and many others in the class did so well in the examination. I shall always remember you with affection, gratitude and respect as well my friends who passed the examination together with me.

You are indeed a teacher of outstanding calibre and it is a unique privilege to be taught by you.

Yours loving student,
Ruby Nandy

Cô Jane kính mến,
Như cô biết đấy, em đã làm khá tốt trong bài thi cuối kỳ. Bây giờ, em muốn gửi lời cảm ơn Cô vì những gì Cô đã làm cho em và những bạn trong lớp.

Cô hãy tin em khi em nói rằng chúng ta đã có những bài học thật thú vị và lời nói của cô đã tạo thêm cảm hứng để chúng em học tập chăm chỉ hơn.

Em chắc chắn gì điều đó bởi vì Cô đã dậy thật tốt và rồi em và các bạn đã vượt qua kỳ thi một cách khá tốt. Em sẽ luôn luôn nhớ về cô với tình cảm, lòng biết ơn và tôn trọng cũng như những người bạn của em trong kỳ thi vừa rồi.

Cô thực sự là một giáo viên có năng lực xuất sắc và được học lớp của cô là một đặc ân duy nhất.

Học sinh thân yêu,
Ruby NandyThis entry was posted in Bài Luận Tiếng Anh. Bookmark the permalink.

One Response to Letter of thanks to a teacher – Lá thư cảm ơn giáo viên

  1. Walter says:

    I thought I’d have to read a book for a discvoery like this!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

:1: :2: :12: :46: :59: :51: :38: :31: :22: :15: :8: more »