[Lập trình] Kiểm tra trong dãy số mà có tổng 2 số bằng một số cho trước

1. Mô tả bài toán

Cho một dãy số (một mảng), ví dụ: [1, 2, 5, 7, 8, 9, 11, 44, 2, 6, 43, 76, 21, 87, 33, 99, 12, 10]. Hãy kiểm tra trong dãy số này xem có tổng 2 số bằng 10 hay không? nếu có thì trả về TRUE ngược lại trả về FALSE.
Dễ dàng nhận thấy trong dãy trên có số 1 và số 9, tổng 2 số này bằng 10 => TRUE.  :9: 

2. Ý nghĩa 

Đây là một bài toán không khó về mảng, nếu chúng ta sử dụng 2 vòng foreach lồng nhau và đưa ra kết quả thì đó là cách bình thường. Tuy nhiên, cách này thường tốn tài nguyên, mất thời gian hơn.
Hãy thử nghĩ một cách nào đó mà chỉ sử dụng 1 vòng lặp.
Đây là bài toán khá thông dụng mà mình tin trong lập trình chắc gặp vấn tình huống như này trong thực tế.
Hanhtrinhtuoitre cũng định đưa lời giải lên cho mọi người tham khảo, nhưng có lẽ chỉ nên dừng lại ở đây là hợp lý… Các bạn ghé thăm có thể trả lời cách làm trong phần comment nhé!  :16: 

Hãy cùng thảo luận….  :35: 

This entry was posted in Đố vui cùng lập trình. Bookmark the permalink.

One Response to [Lập trình] Kiểm tra trong dãy số mà có tổng 2 số bằng một số cho trước

  1. Pingback: Tìm phần tử trùng lặp đầu tiên trong mảng | HanhTrinhTuoiTre.Com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

:1: :2: :12: :46: :59: :51: :38: :31: :22: :15: :8: more »