Hướng dẫn viết tiếng Việt trong Proshow 5.0

Proshow là phần mềm giúp bạn tạo ra slide hình ảnh (video) rất tiện ích và dễ sử dụng. Có một thủ thuật nhỏ mà chính mình khi làm proshow cũng phải mò mò chút mới ra: Đó là việc gõ tiếng Việt trong proshow. :7:

Mình định làm video hướng dẫn, nhưng tìm trên mạng có rồi, nên chia sẻ nó luôn tại đây.

Với kiểu gõ TELEX + font VNI thì dùng bảng mã : VNI Windows
Bạn không dùng được với font .VN ở cách này
Với kiểu gõ TELEX + font .VN thì dùng bảng mã : TCVN3(ABC)
Bạn không dùng được với font VNI ở kiểu gõ này
Với kiểu gõ VNI + font VNI thì dùng bảng mã : VNI Windows
Bạn không dùng được với font .VN ở cách này
Với kiểu gõ VNI + font .VN thì dùng bảng mã : TCVN3(ABC)
Bạn không dùng được với font VNI ở cách này
Kết luận:
Nếu bạn gõ với font chữ VNI thì chọn bảng mã VNI Windows
Gõ theo font .VN thì dùng bảng mã TCVN3(ABC)

[Tutorial] Tổng hợp Hướng Dẫn Trong Proshow Producer 5.0
☞ Shival™ — Linh Hồn Của Gió
☞ Face: http://www.facebook.com/Gently.Touch….
☞ Face: http://www.facebook.com/VN2dayVEVO

This entry was posted in Thủ Thuật. Bookmark the permalink.

One Response to Hướng dẫn viết tiếng Việt trong Proshow 5.0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

:1: :2: :12: :46: :59: :51: :38: :31: :22: :15: :8: more »