Hướng dẫn upload video dài hơn 15 phút lên youtube

Bạn muốn upload một video dài hơn 15 phút lên youtube, bình thường thì không thể làm được việc này. Tuy nhiên, chỉ với vài thao tác đơn giản để xác minh tài khoản qua điện thoại là mọi việc sẽ được giải quyết.

B1: Nhấn vào upload, bạn sẽ nhìn thấy một dòng chữ để gia tăng giới hạn

B2: Sau khi nhấn vào, bạn cần nhập số điện thoại để Youtube gửi mã xác minh về

B3: Nhập mã xác minh vừa nhận được từ điện thoại. Mọi việc đã hoàn tất.

– Nếu bạn không nhìn thấy dòng chữ gia tăng giới hạn, thì tức là tài khoản của bạn đã có thể làm được việc này rồi

– Nếu bạn nhìn thấy dòng chữ gia tăng giới hạn không sẵn cho tài khoản này, thì tức là tài khoản của bạn đang có video bị báo cáo, vi phạm. Youtube chỉ chấp nhận đối với tài khoản ở trạng thái tốt và nội dung không bị chặn.

Tham khảo thêm tại đây: http://support.google.com/youtube/

This entry was posted in Thủ Thuật. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

:1: :2: :12: :46: :59: :51: :38: :31: :22: :15: :8: more »