Hướng dẫn trình bày header, footer khác nhau cho từng chương trong MS Word

Trong báo cáo tốt nghiệp nói riêng và nhiều tài liệu văn bản khác nói chung thì việc trình bầy header, footer là việc làm cần thiết (đôi khi mang tính bắt buộc).

Làm sao để trình bầy header, footer khác nhau theo từng chương?

Để giải quyết vấn đề này, người ta nghĩ ra việc chia nội dung file word của bạn ra thành nhiều section, mỗi section có thể là một chương hoặc là phần văn bản muốn định dạng chung header, footer.

[1] Đặt con trỏ chuột tại đầu chương. Chọn “Page Layout” -> “Breaks” -> “Next Page”

[2] Chèn header, footer như bình thường. Chọn “Insert” -> “Header”/”Footer”.

 [3] Đặt trỏ vào vùng của section 2, bấm vào nút Link to Previous (bỏ chọn) nằm trên thanh menu của Header and Footer (thanh menu này sẽ hiện ra khi bạn edit Header & Footer). Mục đích bấm vào nút này là để tiêu đề của đoạn này sẽ không liên thông với tiêu đề đoạn trước mà sẽ riêng. (Dòng chữ Same as Previous bên phải không còn nữa).

This entry was posted in Thủ Thuật. Bookmark the permalink.

2 Responses to Hướng dẫn trình bày header, footer khác nhau cho từng chương trong MS Word

  1. Điều tưởng chừng như đơn giản nhưng không phải ai cũng biết.

  2. anh says:

    rất rõ ràng và cụ thể,
    thank ad :59:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

:1: :2: :12: :46: :59: :51: :38: :31: :22: :15: :8: more »