Hướng dẫn chuyển host cho CMS NukeViet (localhost lên hostting, hosting này sang hosting khác)

Bạn đang muốn chuyển website xây dựng bằng mã nguồn NukeViet từ localhost lên hosting trên internet hoặc chuyển từ hosting này sang hosting kia thì làm theo các bước sau.

1 – Sao lưu toàn bộ dữ liệu (data file) và cơ sở dữ liệu (database).
2 – Tạo 1 cở sở SQL trên hosting mới.
3 – Upload toàn bộ dữ liệu của website lên hosting mới. Sau đó Import cơ sở dữ liệu (cái mà bạn đã sao lưu ở bước 1) vào cơ sở dữ liệu mới tạo (cái mà bạn đã làm ở bước 2).
4 – Tìm file Config.php và sửa thông số của data cho phù hợp.

$db_config[‘dbhost’] = “localhost”; // tên server SQL
$db_config[‘dbport’] = “”; // Cổng vào, ko có để trống
$db_config[‘dbname’] = “xxxxxxx”; // Tên data mới đã import ở bức trước
$db_config[‘dbuname’] = “yyyyyyyyyy”; //Tên sử dụng đăng nhập SQL
$db_config[‘dbpass’] = “zzzzzzzzzzzz”; // Mật khẩu của tên sử dụng đăng nhập SQL
$db_config[‘prefix’] = “nv3”; // Tiền tố khi cài đặt cấu hình SQL. Cái này khi cài đặt nên để mặc định cho dễ quá trình nâng cấp nukeviet.

5 – Bước này có 2 cách:
+ c1: Sửa đường dẫn site trong MySQL phpadmin.
+ c2: Vào data/config_global.php chỉnh sửa giá trị của: $global_config thành đường dẫn đến site của bạn:
ví dụ: $global_config[‘my_domains’] = “hanhtrinhtuoitre.com”;
sửa thành: $global_config[‘my_domains’] = “tên site của bạn”;
$global_config[‘my_domains’] = “tên site của bạn/ thư mục cài đặt”;
(Chú ý không có http://)

This entry was posted in Thủ Thuật. Bookmark the permalink.

3 Responses to Hướng dẫn chuyển host cho CMS NukeViet (localhost lên hostting, hosting này sang hosting khác)

 1. Song says:

  Cảm ơn bạn :D

 2. Taihovip says:

  Ad ơi, cho em hỏi nên chọn hosting nào để chạy NukeViet ạ? Em có ông bạn đang chạy NukeViet trên Hostinger, thấy bảo ok lắm nhưng mà không biết thế nào ạ nữa ạ.

  • Hostinger cũng được, hoặc bạn có thể chọn BKNS nhé!
   Nếu nhu cầu không cao thì cứ trang nào uy tín thì chọn, sau bảo họ upload code và config cho, mình chỉ cần chạy là okey! :22:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

:1: :2: :12: :46: :59: :51: :38: :31: :22: :15: :8: more »