Học thiết kế Website với Visual Studio

Giới thiệu với các bạn bộ video gồm 9 phần, do Thầy Kiên – ĐH Đồng Tháp hướng dẫn. Video hướng dẫn khá tỉ mỉ và chi tiết. Vậy nên, nếu bạn đang muốn học thiết kế website với  visual studio thì đây là một lựa chọn hữu ích đến tuyệt vời.

– Tài liệu để thực hành: https://docs.google.com

– Chọn chế độ HD xem cho nét nhé.

 

Phần 1:

Phần 2:

Phần 3:

Phần 4:

Phần 5:

Phần 6:

Phần 7:

Phần 8:

Phần 9:

This entry was posted in Study - Học Tập. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

:1: :2: :12: :46: :59: :51: :38: :31: :22: :15: :8: more »