Hẹn giờ tắt máy tính/khởi động lại bằng lênh run trong windows

Blog.HanhTrinhTuoiTre.Com giới thiệu với bạn thủ thuật khá đơn giản để hẹn giờ tắt máy tính (khởi động lại máy tính).

P1. Chạy cửa sổ lệnh “run” bằng cách nhấn tổ hợp phím “windows” +”R”

P2. Gõ vào dòng lệnh:

Shutdown -s -t 3600

Trong đó -s là lệnh tắt máy)
(có thể thay = -r là lệnh khởi động lại máy.(restart )
-t là lệnh đặt thời gian. Thời gian ở đây được tính bằng giây
Thí dụ : -t 3600 thì 3600 giây sau khi thực hiện lệnh máy của bạn sẽ tắt

This entry was posted in Thủ Thuật. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

:1: :2: :12: :46: :59: :51: :38: :31: :22: :15: :8: more »