FFSJ: The Fastest File Splitter and Joiner Version 3.3

FFSJ (The Fastest File Splitter and Joiner) là tiện ích miễn phí được viết bởi tác giả Lê Minh Hoàng. Chương trình có chức năng cắt và nối các loại file có định dạng như 001, 002, _a, _b….. Chỉ cần để nó cùng một folder. Ngoài ra nó còn có chức năng kiểm tra mã MD5 khá đơn giản.

Download FFSJ – The Fastest File Splitter and Joiner 3.3 – (Lite) 
Download FFSJ – The Fastest File Splitter and Joiner 3.3 – (Standard) 

Hướng dẫn sử dụng:
1. Nối file/ Cắt file

 2. Check MD5

 

Tham khảo thêm tại trang chủ: http://www.jaist.ac.jp/~hoangle/filesj/#GUI
This entry was posted in Công Cụ - Tiện Ích, Software - Phần Mềm. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

:1: :2: :12: :46: :59: :51: :38: :31: :22: :15: :8: more »