Download Easy Driver 5.28 Full

Đây là phần mềm tự động cài đặt driver cho PC/LAPTOP, hỗ trợ nhận diện tốt hầu hết các Driver của VGA, Sound, Bluetooth, Wifi, Network… các bạn chỉ việc chạy ứng dụng, sau đó nó sẽ tự động dò và cài đặt tất cả các Driver cần thiết để hệ thống nhận diện.

Download Easy Driver 5.28 Win XP_32bit
https://www.kleii.com/f/50a85200882567b827000c45

Download Easy Driver 5.28 Win 7_32bit (gồm 3 phần, download về và giải nén)
https://www.kleii.com/f/50a8686f882567663400062a
https://www.kleii.com/f/50a86b0606bbada0430001f6
https://www.kleii.com/f/50a86c0d06bbad9c3f0002c9

Download Easy Driver 5.28 Win 7_64bit (gồm 3 phần, download về và giải nén)
https://www.kleii.com/f/50a85a778825676733000032
https://www.kleii.com/f/50a85e058825676834000148
https://www.kleii.com/f/50a85c7b06bbad01270000b4

This entry was posted in Drivers, Software - Phần Mềm. Bookmark the permalink.

One Response to Download Easy Driver 5.28 Full

  1. Pingback: WanDrv_5.31 32bit/64bit – xp/7/8 | Blog.HanhTrinhTuoiTre.Com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

:1: :2: :12: :46: :59: :51: :38: :31: :22: :15: :8: more »