Đọc file .PDF – Phần mềm Foxit Reader

Foxit Reader được phát hành bởi Foxit Softwar. Đây là phần mềm đọc định dạng file .PDF với nhiều ưu điểm vượt trội như:
– Nhanh: chỉ một cú đúp chuột là file sẽ được mở để phục vụ bạn
– Nhẹ: phần mềm khá nhẹ, giao diện đơn giản, dễ sử dụng
– Bảo mật: Bạn chẳng lo bị virus và có thể giữ thông tin nhạy cảm an toàn trong tài liệu PDF.

Trang chủ: http://www.foxitsoftware.com/Secure_PDF_Reader/

Download: 543.0920

https://www.kleii.com/f/50b24173882567671700003a

This entry was posted in Office - Văn Phòng, Software - Phần Mềm. Bookmark the permalink.

2 Responses to Đọc file .PDF – Phần mềm Foxit Reader

  1. Pingback: Adobe Reader 11.0.2 – Phần mềm đọc file .pdf chuyên nghiệp | Blog.HanhTrinhTuoiTre.Com

  2. Pingback: Foxit Reader 6 – The Best PDF Reader | Blog.HanhTrinhTuoiTre.Com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

:1: :2: :12: :46: :59: :51: :38: :31: :22: :15: :8: more »