Đăng ký tài khoản Google không cần điện thoại

Bạn thấy đấy, mỗi khi đăng ký tài khoản google thì dịch vụ này yêu cầu bạn nhập số điện thoại để xác minh. Nếu bạn đăng ký một hoặc một vài tài khoản để sử dụng thì nên dùng số điện thoại của mình để xác minh.

Nhưng nếu vì lý do nào đó, bạn cần đăng ký nhiều – thật nhiều tài khoản thì phải làm sao đây? (google chỉ cho phép mỗi số điện thoại được đăng ký sử dụng một số tài khoản nhất định nhằm chống lại nạn thư rác…)

Giải pháp đưa ra là dịch vụ nhận tin http://www.textnow.com/  :30:

[1] Đăng ký một tài khoản ở dịch vụ texnow.com, khi đăng ký xong, trang này sẽ cung cấp cho bạn số điện thoại – nó chính là chìa khóa để giải quyết vấn đề.

[2] Tiếp tục, đăng ký tài khoản google như bình thường. (chỗ điện thoại để trống cũng được)

[3] Nhập số điện thoại mà texnow.com cung cấp cho bạn.

[4] Chờ giây lát, hoặc refresh (f5) lại trang textnow.com để nhận mã xác nhận google gửi.

[5] Nhập mã xác nhận cho google.

[6] Thành công rồi  :59:

Một thủ thuật nhỏ, nhưng khá thú vị.  :7:

This entry was posted in Thủ Thuật. Bookmark the permalink.

10 Responses to Đăng ký tài khoản Google không cần điện thoại

  1. quỳnh says:

    sao mình đăng ký rồi mà k lấy dduwwocj số điện thoại. Lấy ở đâu vậy ad ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

:1: :2: :12: :46: :59: :51: :38: :31: :22: :15: :8: more »