Cứu dữ liệu, phục hồi dữ liệu bằng GetDataBack for FAT/NTFS – Portable

GetDataBack là phần mềm khôi phục dữ liệu thông dụng và hiệu quả. Dù bạn có delete hoặc thậm chí là format thì GetDataback cũng có thể giúp bạn lấy lại được.

Chương trình hỗ trợ rất nhiều thiết bị thông dụng

 • Hard drives (IDE, SCSI, SATA)
 • USB drives
 • Firewire drives
 • Partitions
 • Dynamic Disks
 • Floppy drives
 • Drive images
 • Zip/Jaz drive
 • Compact Flash Cards
 • Smart Media Cards
 • Secure Digital Cards
 • USB Flash Drive
 • iPod Disks

Download  GetDataBack bản portable (chạy trực tiếp, không cần cài đặt)

Pass: hanhtrinhtuoitre.com

https://docs.google.com/

This entry was posted in Công Cụ - Tiện Ích, Portable, Software - Phần Mềm. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

:1: :2: :12: :46: :59: :51: :38: :31: :22: :15: :8: more »