Chức năng định nghĩa đoạn Code trong Dreamweaver (snippets in dreamweaver)

Đây là một chức năng khá hay, có sẵn trong Adobe Dreamweaver. Chức năng này được hiểu như khi gõ Code trong Dreamweaver, có những lúc ta phải liên tục dùng nhiều lần một đoạn code nào đó, chẳng hạn như

echo "<pre>";
print_r();
echo "</pre>";

Để tiện thì ta lưu đoạn code này vào một thư viện, mỗi khi dùng chỉ cần kéo thả ra là được.

Để bật chức năng này, chọn Window -> Snippets (phím tắt là Shift + F9).

Sau đó khung của sổ Snippets hiện lên, chọn tạo mới một Snippets.

This entry was posted in Thủ thuật - tài liệu. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

:1: :2: :12: :46: :59: :51: :38: :31: :22: :15: :8: more »