Chạy song song nhiều domain trong host driect admin

Chức năng này được hiểu nôm na như là việc nhiều domain cùng chạy song song một website.

Ví dụ: abcxxx.comcdfxxx.com được trỏ về một trang web, chúng có giá trị và lợi ích giống hoàn toàn nhau.

– DirectAdmin có khái niệm là Domain Pointers
– cPanelX có khái niệm là Parked Domains
– Tạm dịch là Tên miền song song

1. Trỏ domain về host (đăng nhập quản lý domain, trỏ về IP của host)

2. Đăng nhập vào quản trị host.

3. Chọn Domain Pointers

4. Nhập domain cần chạy song song vào và nhấn okey

5. Chờ đợi một thời gian để Domain và host nhận nhau. Ok

 

This entry was posted in Thủ Thuật. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

:1: :2: :12: :46: :59: :51: :38: :31: :22: :15: :8: more »