Category Archives: Thuật toán sắp xếp

Các thuật toán sắp xếp thông dụng

[Phần 3] Thuật toán sắp xếp chèn (insert sort)

1. Tư tưởng của thuật toán sắp xếp chèn. (insert sort) Tư tưởng của thuật toán này giống như bạn chơi bài, lúc cầm 13 quân bài lên, bạn sẽ tìm cách để chèn các lá bài vào chỗ hợp … Continue reading

Posted in Thuật toán sắp xếp | 1 Comment

[Phần 2] Thuật toán sắp xếp nổi bọt (bubble sort)

1. Tư tưởng của thuật toán sắp xếp nổi bọt. (bubble sort) Tư tưởng của thuật toán này không có gì khác biệt nhiều so với thuật toán sắp xếp lựa chọn trong phần 1-hanhtrinhtuoitre. Hãy cũng tìm hiểu về nó nhé! … Continue reading

Posted in Thuật toán sắp xếp | Leave a comment

[Phần 1] Thuật toán sắp xếp lựa chọn (selection sort)

1. Tư tưởng của thuật toán sắp xếp lựa chọn. Giả định có n phần tử, từ a[1]->a[n] và muốn sắp xếp tăng dần. Bước 1: Tìm phần tử nhỏ nhất trong n phần tử đó bằng cách – Chọn … Continue reading

Posted in Thuật toán sắp xếp | 4 Comments