Category Archives: Testing

Kiểm thử phần mềm là gì? Software testing là gì? có bao nhiêu kiểu testing?

1. Software testing? Software testing hay còn gọi là kiểm thử phầm mềm, nó là một trong những quy trình để phát triển phần mềm. Nhiện vụ của testing là để giúp đảm bảo phần mềm đang chạy đúng với mong … Continue reading

Posted in Học Lập Trình, Testing | Leave a comment