Category Archives: Kinh nghiệm – thủ thuật – tài liệu

[Phần 1] Thuật toán sắp xếp lựa chọn (selection sort)

1. Tư tưởng của thuật toán sắp xếp lựa chọn. Giả định có n phần tử, từ a[1]->a[n] và muốn sắp xếp tăng dần. Bước 1: Tìm phần tử nhỏ nhất trong n phần tử đó bằng cách – Chọn … Continue reading

Posted in Kinh nghiệm - thủ thuật - tài liệu | 2 Comments

14 điều răn cho Developer

1. Kẻ thù lớn nhất của developer là tester. 2. Ngu dốt lớn nhất của developer là lập trình Hello world bị lỗi. 3. Thất bại lớn nhất của developer là được thăng chức quản lý. 4. Bi ai lớn … Continue reading

Posted in Hỗn tạp, Kinh nghiệm - thủ thuật - tài liệu | Leave a comment

Chức năng định nghĩa đoạn Code trong Dreamweaver (snippets in dreamweaver)

Đây là một chức năng khá hay, có sẵn trong Adobe Dreamweaver. Chức năng này được hiểu như khi gõ Code trong Dreamweaver, có những lúc ta phải liên tục dùng nhiều lần một đoạn code nào đó, chẳng hạn … Continue reading

Posted in Kinh nghiệm - thủ thuật - tài liệu | Leave a comment