Category Archives: 4 đặc tính của OOP (Object-oriented programming)

[OOP] Tính đóng gói trong OOP – Encapsulation

1. Đóng gói trong lập trình hướng đối tượng là gì? Đóng gói tức là cách thức mà Class che giấu thông tin, hạn chế quyền try cập từ bên ngoài vào. Chắc hẳn anh em đều biết đến 3 … Continue reading

Posted in 4 đặc tính của OOP (Object-oriented programming) | Leave a comment

Lập trình hướng đối tượng là gì? OOP là gì?

1. Mở đầu Lập trình hướng đội tượng (tiếng Anh: Object-oriented programming, viết tắt: OOP) là một mô hình lập trình được tổ chức, xây dựng xung quanh đối tượng. Người lập trình viên sẽ mô hình hóa các bài … Continue reading

Posted in 4 đặc tính của OOP (Object-oriented programming) | Leave a comment