Category Archives: Học Lập Trình

Tính giai thừa của một số nguyên dương cho trước

1, Giai thừa là gì? Trong toán học, giai thừa là một toán tử một ngôi trên tập hợp các số tự nhiên. Cho n là một số tự nhiên dương, “n giai thừa”, ký hiệu n! là tích của … Continue reading

Posted in Học Lập Trình, Đố vui cùng lập trình | Leave a comment

Kiểm thử phần mềm là gì? Software testing là gì? có bao nhiêu kiểu testing?

1. Software testing? Software testing hay còn gọi là kiểm thử phầm mềm, nó là một trong những quy trình để phát triển phần mềm. Nhiện vụ của testing là để giúp đảm bảo phần mềm đang chạy đúng với mong … Continue reading

Posted in Học Lập Trình, Testing | Leave a comment

Tìm phần tử trùng lặp đầu tiên trong mảng

 Mô tả bài toán Cho một mảng số nguyên, tìm phần tử đầu tiên bị trùng lặp (duplicate). Nếu không tìm thấy phần tử nào bị trùng lặp thì trả về -1. Ví dụ:  [2, 1, 3, 5, 3, 2] … Continue reading

Posted in Đố vui cùng lập trình | Leave a comment

[OOP] Tính đóng gói trong OOP – Encapsulation

1. Đóng gói trong lập trình hướng đối tượng là gì? Đóng gói tức là cách thức mà Class che giấu thông tin, hạn chế quyền try cập từ bên ngoài vào. Chắc hẳn anh em đều biết đến 3 … Continue reading

Posted in 4 đặc tính của OOP (Object-oriented programming) | Leave a comment

Lập trình hướng đối tượng là gì? OOP là gì?

1. Mở đầu Lập trình hướng đội tượng (tiếng Anh: Object-oriented programming, viết tắt: OOP) là một mô hình lập trình được tổ chức, xây dựng xung quanh đối tượng. Người lập trình viên sẽ mô hình hóa các bài … Continue reading

Posted in 4 đặc tính của OOP (Object-oriented programming) | Leave a comment

[Lập trình] Kiểm tra trong dãy số mà có tổng 2 số bằng một số cho trước

1. Mô tả bài toán Cho một dãy số (một mảng), ví dụ: [1, 2, 5, 7, 8, 9, 11, 44, 2, 6, 43, 76, 21, 87, 33, 99, 12, 10]. Hãy kiểm tra trong dãy số này xem có … Continue reading

Posted in Đố vui cùng lập trình | 1 Comment