Category Archives: Bài Luận Tiếng Anh

Letter of thanks to a teacher – Lá thư cảm ơn giáo viên

Dear Miss Jane, As you are aware, I did very well in my last examination. I now wish to thank you for all the good work that you had done for me and for all the others in the class. … Continue reading

Posted in Bài Luận Tiếng Anh | 1 Comment

Living in a multiracial community – Sống trong một cộng đồng đa chủng tộc.

Cài bài tiểu luận tiếng Anh được thực hiện bởi hanhtrinhtuoitre.com thuộc chuyên mục: Những bài tiểu luận tiếng Anh: http://hanhtrinhtuoitre.com/english/bai-luan-tieng-anh. Do kiến thức còn ít ỏi, nên có thể nhiều chỗ chưa được dịch đúng, dịch hợp lý. Rất mong … Continue reading

Posted in Bài Luận Tiếng Anh | 2 Comments

Life in the city – Cuộc sống nơi thành phố

Cài bài tiểu luận tiếng Anh được thực hiện bởi hanhtrinhtuoitre.com. Do kiến thức còn ít ỏi, nên có thể nhiều chỗ chưa được dịch đúng, dịch hợp lý. Rất mong nhận được phản hồi của các bạn về địa … Continue reading

Posted in Bài Luận Tiếng Anh | 11 Comments