Category Archives: 1000 câu tiếng Anh thông dụng

[Phần 2] 1000 câu tiếng Anh thông dụng theo chủ đề

Đây là bộ video gồm 17 phần, mỗi phần là một chủ đề quen thuộc như: Chào hỏi, ăn uống, thời gian, chỗ ăn ở, tiền bạc… Bộ video 1000 câu tiếng Anh thông dụng sẽ giúp bạn tiếp thu … Continue reading

Posted in 1000 câu tiếng Anh thông dụng | 4 Comments

[Phần 1] 1000 câu tiếng Anh thông dụng theo chủ đề

Đây là bộ video gồm 17 phần, mỗi phần là một chủ đề quen thuộc như: Chào hỏi, ăn uống, thời gian, chỗ ăn ở, tiền bạc… Bộ video 1000 câu tiếng Anh thông dụng sẽ giúp bạn tiếp thu … Continue reading

Posted in 1000 câu tiếng Anh thông dụng | 3 Comments