Category Archives: English

English Grammar in Use 3rd Edition PDF + CDROM – Download FULL

Tên sách : English Grammar In Use Tác giả : Raymond Murphy Thể loại : Audio Book, Book Bộ sách gồm có 3 phần với 3 level : 1. Cơ bản: English Grammar in Use Third Edition with Answers and CD ROM 2. … Continue reading

Posted in Tài liệu tiếng Anh | 1 Comment

Có TOEIC 900 – Tiếng Anh không hề khó!

Bộ sách TOEIC 900  do cô Mai Phương – giám đốc trung tâm Ngoại Ngữ 24h biên soạn. Theo mình cảm nhận thì nếu bạn chăm, trên 750đ đạt được một cách bình thường. Còn theo cô Mai Phương, bộ sách … Continue reading

Posted in Tài liệu tiếng Anh | 12 Comments

Bài 5: What are you going to do tomorrow?

What are you going to do tomorrow? I’m going to go play volleyball at the beach. Who are you going to go with? I’m going to go with my friends from the university. What are you going to do tomorrow? … Continue reading

Posted in 100 video tiếng Anh giao tiếp cơ bản | 1 Comment

Bài 4: What did you do today John?

What did you do today John? I went to the library and i read some books What did you read? I read about dinosaurs Did you eat lunch? Yes, i did what did you eat I ate pizza Was it … Continue reading

Posted in 100 video tiếng Anh giao tiếp cơ bản | Leave a comment

Bài 3: What did you see?

What did you do yesterday? I went to see a movie What did you see? I saw “Star Wars” Was it good? Yes, it was very exciting What did you do? I went to eat with my family Where did … Continue reading

Posted in 100 video tiếng Anh giao tiếp cơ bản | Leave a comment

Bài 2: What did you do last night?

Biology (Sinh học) Pub (quán rượu) Mall (trung tâm mua sắm) ——————— S: What did you do last night? H: I played football with my friend. S: Was it fun? H: It was very fun, and what did you do? … Continue reading

Posted in 100 video tiếng Anh giao tiếp cơ bản | Leave a comment