Cắt video giữ nguyên chất lượng, định dạng với Boilsoft Video Splitter v7

Boilsoft Video Splitter là một trong những phần mềm nổi tiếng và phổ biến với chức năng cắt video ra các đoạn nhỏ.

Phần mềm hỗ trợ các file như AVI, MPEG, RM, ASF, WMV, 3GP or MP4 video file. Có thể cắt ra thành nhiều đoạn hoặc thiết lập thời gian của đoạn video cần cắt. Tốc độ cắt video cũng khá nhanh.
Phần mềm ở dạng portable (chạy luôn, không cần cài đặt) nên khá thuận tiện.

Download – (Pass: hanhtrinhtuoitre.com)

This entry was posted in Multimedia - Đa Phương Tiện. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

:1: :2: :12: :46: :59: :51: :38: :31: :22: :15: :8: more »