Cách thay đổi Collation của Database thành utf8-general-ci

Trong một số trường hợp trang web của bạn bị lỗi hiển thị tiếng Việt, lỗi này có thể do Collation của Database không phải là utf8-general-ci (chẳng hạn nhưlatin1_swedish_ci). Trong trường hợp này bạn cần phải thay đổi lại Collation của Database thành utf8-general-ci, sau đây là cách thực hiện:

Cách thay đổi Collation của Dataase:

1/ Truy cập vào phpMyAdmin trên host (hoặc localhost) và chọn Database nào muốn sửa
2/ Chọn Tab tên là Operations
3/ Nhìn xuống phía dưới cùng bạn sẽ thấy mục Collation, hãy chọn utf8-general-ci
4/ Nhấn Go để chuyển.

Thay đổi này chỉ có hiệu lực đồi với các dữ liệu được tạo mới sau thời điểm này, các dữ liệu cũ vẫn cỏn giữ nguyên Collation như cũ, bạn phải thực hiện việc chuyển đổi Collation cho từng bảng dữ liệu cũ.

Cách thay đổi Collation cho các bảng dữ liệu:

1/ Truy cập vào phpMyAdmin trên host (hoặc localhost) và chọn Database nào muốn sửa
2/ Trong khung bên trái, nhấn vào một bảng dữ liệu đầu tiên.
3/ Chuyển sang khung bên phải, chọn Tab tên là Structure (nếu chưa được chọn)
4/ Bạn hãy dò trong cột Collation và đánh dấu chọn mục nào có Collationmuốn chuyển đổi.
5/ Nhấn vào lệnh Change (có hình cây bút chì) trong phần With selected nằm ngay bên dưới.
6/ Thay đổi thành utf8-general-ci của các mục trong cột Collation.
7/ Nhấn Save để lưu các thay đổi.
Tiếp tục thực hiện từ bước 2 đến bước 7 cho các bảng dữ liệu còn lại.

Nhớ sao lưu Database trước khi thực hiện để nếu có lỗi gì thì có thể khôi phục lại được.

This entry was posted in Thủ Thuật. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

:1: :2: :12: :46: :59: :51: :38: :31: :22: :15: :8: more »